20 Tháng Ba, 2023
báo cáo quyết toán hải quan

Mức Xử Phạt Chậm Nộp Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu phải nộp báo cáo quyết toán hải quan về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá xuất nhập khẩu. Để nắm rõ hơn về báo cáo này, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

I. Báo cáo quyết toán hải quan – Những thông tin cần biết

1. Báo cáo quyết toán là gì? (tiếng anh là gì?)

Quyết toán (Settlement) là quá trình kiểm tra, thống kê và thu thập toàn bộ dữ liệu về số lượng, giá trị, tính đúng đắn và hợp lệ của toàn bộ hoạt động được thực hiện ở một đơn vị tổ chức đối với đơn vị tổ chức hay đối với cá nhân khác.

Báo cáo quyết toán gồm những gì?

Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định báo cáo quyết toán bao gồm:

– Các biểu mẫu đối chiếu với dự trù ngân sách được cấp với phương thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước.

– Tình trạng tạm ứng kinh phí và thanh toán tạm ứng tại ngân sách Kho bạc nhà nước.

– Bảng đối chiếu số dư tài khoản với bảng ghi chép số tiền gửi tại Kho bạc nhà nước (theo quy định trong Thông tư 61/2014/TT-BTC).

– Các báo cáo khác nếu cơ quan có thẩm quyền về quản lý quá trình quyết toán ngân sách nhà nước quy định.

2. Báo cáo quyết toán hải quan là gì? (tiếng anh là gì?)

Báo cáo quyết toán hải quan (Settlement report) là công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Trong đó, doanh nghiệp phải so sánh số lượng nguyên vật liệu nhập khẩu và thành phẩm xuất khẩu thông qua tiêu chuẩn tiêu hao nguyên vật liệu.

mẫu báo cáo quyết toán hải quan

3. Hạn nộp báo cáo quyết toán hải quan

Trong khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC có quy định: Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán về Chi cục Hải quan (nơi thông báo cho doanh nghiệp qua hệ thống được quy định tại Điều 56 trong Thông tư này) chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước ngày sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chuyển địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu. Hải quan của cơ sở sản xuất quy định tại Điều 56 của thông báo này đã được thông báo qua hệ thống.

4. Cách làm báo cáo quyết toán hải quan

Bước 1: Thống kê số liệu từ các phòng ban liên quan

– Phòng quản lý kho bãi, phòng quản lý sản xuất: số liệu kiểm kê nguyên vật liệu, phiếu xuất – nhập khẩu,…

– Phòng kế toán: Số liệu tính chi phí sản xuất, hóa đơn chi phí gia công, các chi phí khác (theo gia gốc nguyên vật liệu và thành phẩm,…)

– Phòng xuất – nhập khẩu: số liệu lấy từ các tờ khai hay định mức từ phòng kỹ thuật.

»»»» Review Khóa Học Khai Báo Hải Quan Ở Đâu Tốt Nhất

Bước 2: Phòng xuất – nhập khẩu tổng hợp số liệu và lập bảng báo cáo quyết toán hải quan

– Thống kê số liệu đã thu thập và lập bảng tổng hợp nguyên vật liệu, thành phẩm.

– Xác định số liệu tồn đầu kỳ, nhập – xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ qua việc tính tổng nguyên vật liệu, thành phẩm.

Bước 3: Lập báo cáo quyết toán hải quan

Để lập lập báo cáo quyết toán hải quan, cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Các chứng từ ngoại thương về nguyên vật liệu và hoạt động xuất – nhập khẩu.

– Các bảng định mức và điều chỉnh.

– Các tờ khai hải quan.

– Toàn bộ các phiếu nhập – xuất kho về nguyên vật liệu, thành phẩm trong kỳ báo cáo.

– Các giấy từ liên quan đến hoạt động xử lý phế liệu, phế thải.

– Số liệu báo cáo đi kèm báo cáo tài chính và các khoản hạch toán chi tiết liên quan.

– Giấy tờ về hoạt động xử lý nguyên vật liệu tồn dư.

II. Mức phạt chậm nộp báo cáo quyết toán hải quan mới nhất

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt chậm nộp báo quyết toán hải quan như sau:

– Phạt tiền từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng khi vi phạm một trong những điều sau:

+ Nộp tờ khai hải quan trước khi tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm đã được cơ quan hải quan phê duyệt.

+ Nộp sai thời gian báo cáo quyết toán, báo cáo sử dụng hàng miễn thuế đã quy định.

+ Nộp sai thời gian đã quy định về hồ sơ áp dụng thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu được ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô.

+ Khi hợp đồng gia công hết hạn hoặc hết thời hạn sử dụng mà nguyên liệu, vật liệu, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn, sản phẩm gia công không được gia công đúng thời hạn.

+ Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có thay đổi về cơ sở gia công, sản xuất; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu mà không thông báo bổ sung thông tin trong thời hạn quy định.

+ Trường hợp không thông báo đúng thời gian quy định khi thay đổi hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công lại.

+ Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc không đúng thời hạn đã đăng ký với cơ quan hải quan, trừ trường hợp vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

+ Không thông báo số liệu thực tế sản phẩm đã sản xuất theo thời gian quy định.

Do đó, nếu doanh nghiệp không nộp báo cáo quyết toán hải quan đúng hạn sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đối với cá nhân vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức (theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP).

Bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán hàng hóa xuất – nhập khẩu đều phải nộp báo cáo quyết toán hải quan.

Hy vọng thông tin Tạp chí Hải quan cung cấp trong bài viết trên đây đã giúp các bạn hiểu hơn về hoạt động này, tránh xảy ra những sai sót, vi phạm không đáng có.

Xem thêm:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *